top of page

Warunki wynajmu
czego oczekujemy od organizatora imprezy?

TEREN

 1. Teren pod urządzenia rekreacyjne powinien być płaski i równy, oczyszczony z ostrych przedmiotów.

 2. Teren musi być odpowiednio duży, aby zmieściły się na nim urządzenia (patrz opisy urządzeń)

 3. Teren nie może przebiegać pod liniami wysokiego napięcia 

 4. Teren inny niż trawiasty: musi zawierać elementy na trwałe związane z podłożem do których można zakotwiczyć urządzenia, jeżeli takich nie ma, organizator imprezy musi zapewnić ciężkie przedmioty do których można zamocować dmuchańce.

 

 

ZASILANIE

Większość urządzeń wymaga stałego podłączenia do sieci energetycznej o napięciu 230V. Źródło zasilania (o mocy nie mniejszej niż zapisana na karcie produktu i na umowie) powinno się znajdować w zasięgu do 40m. Przy większych odległościach mogą wystąpić zbyt duże spadki napięcia, powodujące niewłaściwą pracę urządzeń.

Możliwość wjazdu samochodem 3.5T na teren imprezy plenerowej.


Waga urządzeń przekracza ciężar 100kg. Dlatego też, prosimy o zapewnienie możliwości wjazdu takiego pojazdu w miejsce instalacji urządzeń. Jeśli urządzenia muszą być ustawione w miejscu, do którego nie będzie mógł dojechać samochód ciężarowy, prosimy nas o tym poinformować.
 

 

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

 1. W przypadku złych warunków atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, silne podmuchy wiatru, burza, uczestnicy imprezy nie mogą korzystać z urządzeń dmuchanych

 2. Jeżeli wyspuje ryzyko nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych, obsługa ma prawo zabezpieczyć sprzęt 

 3. Jeżeli impreza odbywa się w godzinach wieczornych, lub nocnych, organizaotr musi zapewnić oświetlenie, na tyle odpowiednie aby osoby obsługjące urządzenia, dokładnie widziały uczestników

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE
 

 1. Urządzenia standardowo są wynajmowane do 4 - 6 godzin trwania imprezy 

 2. Urządzenia są gotowe do imprezy na 30 min przed jej rozpoczęciem

 

REGULAMIN
 

 1. Liczba uczestników korzystających w jednej chwili z urządzenia, jest zawsze dostosowana do instrukcji producenta urządzeń oraz zależy od osoby obsługującej urządzenie.

 2. W przypadku zjawisk pogodowych, jak silny wiatr, deszcz, burze, obsługa urządzenia, ma prawo w każdym momencie, dla zachowania bezpieczeństwa, zabronić korzystania ze sprzętu, a także zabezpieczyć sprzęt przed tymi zjawiskami

 3. W przypadku uczestników niezdyscyplinowanych, agresywnych, wulgarnych, obsługa ma prawo zabronić takim uczestnikom, dalszego korzystania z urządzeń.

 4. Dzieci korzystają z urządzeń dmuchanych, za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów.

 5. Rodzice lub opiekunowie, nadzorują i dbają o bezpieczeństwo własnych dzieci, rodzice i opiekunowie odpowiadają za zdarzenia losowe.

 6. Dojrzały uczestnik imprezy, korzystają z urządzeń z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

 7. Przed przystąpieniem do zabawy, uczestnicy powinni: zdjąć obuwie, zdjąć ostre elementy ubrań, zostawić przed wejście na urządzenie wszelkie przedmioty jak: klucze, telefony, torebki, zegarki, inne ostre i twarde przedmioty

 8. Osoby obsługujące urządzenia mają prawo nie dopuścić do zabawy osoby która, posiada na odzieży metalowe lub ostre elementy, jak : metalowe guziki, łańcuchy, zegarki, bransoletki, stalowe ozdoby

 9. Osoby obsługujące, nie odpowiadają za rzeczy pozostawiane przez uczestników i nie przechowują na ich życzenie żadnych przedmiotów, w szczególności pozostawionych pieniędzy, odzieży, dokumentów.

 10. Za nieprzestrzeganie regulaminu i wywołanie tym samym szkód, odpowiada rodzic lub opiekun dziecka które uszkodzeń dokonało, w przypadku uczestników dojrzałych, sami uczestnicy.

 11. Na urządzenia można wchodzić jedynie w miejscach wskazanych, zabrania się wchodzenia po ścianach bocznych oraz tylnich, przebywanie uczestników za urządzeniami, oraz za ogrodzeniem

 12. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie sprzętu, przebywania w pobliżu lin kotwiczących urządzenia z podłożem.

bottom of page